Płatność i dostawa


FAKTURA VAT PROFORMA
Po zakupie w naszym sklepie otrzymają Państwo potwierdzenie z numerem zamówienia, a do 24h otrzymacie Państwo fakturę PROFORMA. Możliwe jest wykonanie przelewu na podstawie otrzymanego potwierdzenia z naszego sklepu. Przesłanie potwierdzenia przelewu uruchomi procedurę realizacji zamówieniaGOTÓWKA
Możliwe jest również opłacenie faktury przy osobistym odbiorze towaru. Prosimy pamiętać, aby wcześniej umówić możliwość odbioru towaru.PRZELEW Z TERMINEM PŁATNOŚCI
Ta forma płatności dostępna jest tylko dla naszych stałych partnerów. Klienci agencyjni posiadający status stałego kontrahenta posiadają odroczony termin płatności. O szczegóły prosimy pytać mailowo lub telefonicznie.FAKTURY VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528) , zgodnie z paragrafem 3 wymienionego Rozporządzenia, od dnia 11 lutego 2013 r. klienci dotychczas otrzymujący faktury VAT w formie papierowej, będą otrzymywać je w formie elektronicznej.

Dotychczas przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymagało akceptacji ich odbiorcy. Akceptacja, albo też jej cofnięcie, do końca 2012 r. wyrażane były w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Z obecnego brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej obowiązek ten nie wynika.

Przejście na formę elektroniczną umożliwi błyskawiczne dostarczenie Państwu dokumentów księgowych, a także korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, dzięki redukcji ilości zużywanego papieru.